Szkolenia ZBROJARZ ze środków unijnych

W dniu 29 września 2008 roku podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku o dofinansowanie Projektu: „Zbrojarz szansą na zatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Poddziałanie 6.1.1 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest przeszkolenie do wykonywania prac zbrojarskich 60 osób bezrobotnych zamieszkujących tereny powiatu nowodworskiego, malborskiego i sztumskiego.

Dodaj odpowiedź

Musisz się zalogować aby dodać komentarz.