Biuro wirtualne Gdańsk
Deutschland   Rossija   Polska

Cennik

Fundusze Unijne | Możliwości Wsparcia | Nasza Oferta | Cennik |  Bezpośredni Kontakt |  Referencje


Rodzaj usługi Usługi w zakresie projektów europejskich Opłata
Informacja podstawowa
 • podstawowe informacje o dostępnych funduszach na planowane inwestycje lub pomysły na które można pozyskać dofinansowanie z UE
 • krótkie odpowiedzi na proste zapytania
Bezpłatnie
Doradztwo zlecenie jednorazowe
 • analiza dostępności funduszy na planowaną inwestycję
 • analiza potrzeb i dobór programu
 • analiza kosztów planowanego przedsięwzięcia (np. inwestycji) w aspekcie identyfikacji kosztów kwalifikowanych
 • wyszukanie źródeł współfinansowania projektu
 • jednodniowe doradztwo
Opłata jednorazowa: od 50 – 300 PLN netto
Doradztwo zlecenie stałe
 • prowadzenie monitoringu aktualnej dostępności funduszy
 • analiza inwestycji w aspekcie prawa zamówień publicznych
 • gotowość konsultanta do podjęcia sporządzania dokumentacji
 • analiza kosztów planowanego przedsięwzięcia (np. inwestycji) w aspekcie identyfikacji kosztów kwalifikowanych
 • utrzymywanie kontaktu z kompetentnym przedstawicielem Wnioskodawcy wyznaczonym do prowadzenia projektu
 • stałe doradztwo na każdym etapie przygotowania projektu
Opłata stała 3000 – 5000PLN netto/ryczałt miesięczny
Zlecenie na przygotowanie projektu
 • przygotowywanie pełnych dokumentacji dla projektów współfinansowanych z funduszy przedakcesyjnych, strukturalnych, programów wspólnotowych UE
 • przygotowanie projektu wraz z kompletem załączników np.
  • przygotowanie studium wykonalności
  • przygotowanie dokumentacji przetargowej
  • przygotowanie studium oddziaływania na środowisko
  • przygotowywanie biznes planów, planów marketingowych
  • przygotowanie analiz finansowych, ekonomicznych, cash flow
  • wyszukanie źródeł współfinansowania projektu
  • przygotowanie wniosku kredytowego na pokrycie wkładu własnego
  • przygotowanie dokumentacji technicznych związanych z inwestycją (zezwolenia budowlane itp.)
  • przygotowywanie planów rozwoju lokalnego
  • kontrola dokumentacji finansowej
Opłata wynegocjowana stała lub opłata prowizyjna – o negocjowanej wysokości za sporządzenie uzgodnionych dokumentów od 1% przewidywanego poziomu kosztów kwalifikowanych lub wartości dotacji
Zlecenie na zarządzanie i rozliczenie projektu
 • analiza umowy wykonawczej pomiędzy projektodawcą a instytucjami zaangażowanymi w proces realizacji projektu
 • kontrola realizacja harmonogramu działań w oparciu o projekcje budżetową
 • raportowanie w ramach procesu monitoringu realizowanego projektu
 • przygotowanie raportów miesięcznych, kwartalnych i rocznych
 • przygotowanie i nadzór promocji projektu
Opłata wynegocjowana stała lub opłata prowizyjna – o negocjowanej wysokości za sporządzenie uzgodnionych dokumentów od 3% przewidywanego poziomu kosztów kwalifikowanych lub wartości dotacji
Rodzaj usługi Pozostałe usługi Opłata
Restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw
Opłata negocjowana
Doradztwo w zakresie innowacji i nowych technologii we współpracy z Siemens Polska
 • wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne
 • opracowanie strategii technologicznej przedsiębiorstwa
 • opracowanie studium wykonalności planowanych do wdrożenia technologii lub rozwiązania innowacyjnego
 • przygotowanie do wdrożenia nowych technologii i rozwiązań innowacyjnych – niezbędne zmiany techniczne, technologiczne i organizacyjne
 • opracowania i analizy dotyczące zagadnień będących przedmiotem usług świadczonych w ramach projektu
Opłata negocjowana