Biuro wirtualne Gdańsk
Deutschland   Rossija   Polska

Goście Honorowi Konferencji

Irena Herbst
Wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Październik 2002 – wrzesień 2005 – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki; odpowiedzialna za rozwiązania systemowe umożliwiające zwiększenie dostępu do kapitału dla gospodarki (w tym i dla celów absorpcji środków unijnych) i politykę regionalną.
Czerwiec 1996 – listopad 2002 – Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego; nadzór nad działaniem Krajowego Funduszu Mieszkaniowego
Lipiec 1992 – marzec 1996 – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Przewodnicząca Rady Banku Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego
1990 – 1992 Doradca Prezesa Banku Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego
1972 – 1992 – Instytut Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego (obecnie Instytut Gospodarki Mieszkaniowej)
Autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących budownictwa mieszkaniowego: m.in. koncepcji banku budownictwa mieszkaniowego (1998), prywatyzacji budownictwa (1990), społecznego budownictwa czynszowego i roli BGK w jego finansowaniu (1992), systemu kredytów kontraktowych (1991) i hipotecznych (1992).
Współautorka programu reformy budownictwa mieszkaniowego (1992), który stał się podstawą przygotowania i wdrożenia „Założeń polityki mieszkaniowej państwa” i pakietu ustaw mieszkaniowych (1993-1995), Wiceprzewodnicząca Komisji do spraw finansowania nieruchomości przy Związku Banków Polskich (od1997),Członek Rady Programowej Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego (od 1992). W latach 2002-2005 współautorka rozwiązań ustawowych kreujących powstanie Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych, Funduszu Poręczeń Unijnych, Krajowego Funduszu Kapitałowego oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.

Teresa Kamińska

Michał Kulesza
Profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Nauki Administracji. Wybitny znawca zagadnień prawa administracyjnego i administracji publicznej. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu, ekspert OKP, jeden z głównych twórców ustawy o samorządzie gminnym z 1990 r. oraz późniejszych projektów, programów i ustaw z zakresu administracji publicznej.
Doradca rządu (1991-92), pełnomocnik rządu ds. reformy administracyjnej (1992-94 i 1997-99).
Założyciel i pierwszy redaktor naczelny tygodnika \”Wspólnota\”,
redaktor naczelny miesięcznika naukowego\”Samorząd Terytorialny\”.
Radca prawny, Kierownik Zespołu Prawa Publicznego i Konkurencji w Kancelarii Prawnej Baker & McKenzie. Prezes Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej (2001-2004),ekspert Rady Europy.

Agnieszka Tuszyńska
28 lat. Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. Ukończone studia na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska. Stypendystka DAAD (Deutsches Akademischer Austauschdienst). Staż naukowy na Politechnice Monachijskiej (Lehrstuhl und Laboratorien für Wassergüte und Abfallwirtschaft) W latach 2002-2005 odbywała praktyki w kilku zagranicznych firmach projektowo-wykonawczych. Uczestniczka w kilku projektach partnerskich urzędów ds. ochrony środowiska RP i Bawarii w Niemczech oraz 2 międzynarodowych seminariów dla urzędników wyższego szczebla jednostek administracyjnych RP. Autorka kilkunastu publikacji w dziedzinie ochrony środowiska.

Dipl. Ing. Włodzimierz Jaśniak
ur. 16.08.1952 w Gdyni, ukończył w roku 1977 Politechnikę Gdańską na Wydz. Budowy Maszyn,
oraz w roku 1984 Studia Podyplomowe na Wydziale Ekonomii i Handlu Zagranicznego Universytetu Gdańskiego.
Doświadczenie zawodowe:
– w latach 1977 do 1986 był projektantem i specjalistą w dziedzinie eksportu statków w Stoczni Gdańskiej,
– w latach 1986 do 1988 pracował w Metalcoop Holding Sp. z o.o. w Gdańsku jako kierownik działu eksportu,
– od 1988 do 1990 był Dyrektorem Oddziału Metalcoop Sp. z o.o. w Niemczech.
– od 1990 zajmuje się działalnością w zakresie kooperacji polsko – niemieckiej, jako Prezes Zarządu kieruje Metalcoop GmbH, czołową firmą obsługującą polskie przedsiębiorstwa w RFN oraz niemieckich inwestorów w Polsce.
Pan Włodzimierz Jaśniak jest również pełnomocnikiem Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w Niemczech i krajach Beneluksu.
Jego spółka prowadzi pierwszą reprezentację samorządu regionalnego tj. Województwa Kujawsko – Pomorskiego na obszarze Unii Europejskiej.
Członkowstwo w organiazcjach zawodowych:
– członek Rady Nadzorczej Korporacji Przedsiębiorstw Budowlanych UNI-BUD w Warszawie,
– ekspert Izby Przemysłowo-Handlowej (IHK) w Düsseldorfie,
– członek Międzyrządowej Komisji Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej

Wojciech Kamiński, adwokat
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest adwokatem.
Pracę zawodową rozpoczynał w Ośrodku Informatyki Terenowym Banku Danych Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Był członkiem zespołu prawnego i zajmował się między innymi obsługą prawna projektów prowadzonych przez Urząd, pracą w zakresie wdrażania projektów informatycznych pod kątem prawnym, dostosowywania struktury informatycznej do podziału administracyjnego kraju oraz wdrażaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych.
Następnie przez okres czterech lat pracował w jednej z większych Kancelarii Prawniczych w Trójmieście prowadząc obsługę prawną, w tym w zakresie stosowania prawa Unii Europejskiej.
Ukończył Studia Podyplomowe „Komunikacja i Marketing” przy Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni oraz „Praktyczne aspekty Integracji Europejskiej”, przy Akademii Polonijnej. Ponad to odbył wiele specjalistycznych szkoleń prawniczych.
Aktualnie pracuje jako adwokat i Partner w Kancelarii „Pawłowski Kamiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów” w Gdańsku.
Specjalizuje się w prawie gospodarczym i prawie spółek, obsługując kompleksowo polskie i zagraniczne podmioty gospodarcze, a także zajmuje się prawnymi aspektami zamówień publicznych oraz prawną obsługą projektów realizowanych z udziałem funduszy Unii Europejskiej. Posługuje się językiem angielskim.

Ireneusz Pawłowski, radca prawny
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.
Pracę zawodową rozpoczął w Wojewódzkim Ośrodku Analiz i Promocji Zdrowia w Gdańsku, zajmując się stroną prawną przekształceń restrukturyzacyjnych w ochronie zdrowia.
Następnie pracując w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie uczestniczył w latach 1997 -1999 w przygotowywaniu i wdrażaniu rozwiązań prawnych w zakresie trzech z czterech wielkich reform tj. samorządowej (wprowadzenie trójstopniowego samorządu terytorialnego), ochrony zdrowia, emerytalnej.
W latach 1999 do 2003 współtworzył Pomorską Regionalną Kasę Chorych pełniąc w niej funkcję radcy prawnego i Dyrektora Departamentu Prawnego.
Ukończył Studia Podyplomowe „Praktyczne aspekty Integracji Europejskiej” w Akademii Polonijnej oraz odbył wiele szkoleń, wśród których można wymienić m.in.:. „Strategic planning” w Harvard School of Public Health, Boston, USA, „Negocjacje dla prawników” i „Prawnik negocjator” w OIRP Warszawa.
Aktualnie pracuje jako radca prawny wykonując obsługę prawną Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz jako Partner w Kancelarii „Pawłowski Kamiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów” w Gdańsku.
Prowadzi wykłady i szkolenia w szczególności z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego oraz prawa ochrony zdrowia. Publikuje w czasopismach prawniczych. Współautor pierwszego komentarza do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Specjalizuje się w prawie gospodarczym i prawie spółek, obsługując kompleksowo polskie i zagraniczne podmioty gospodarcze, a także zajmuje się prawem samorządowym oraz w zakresie ochrony zdrowia. Posługuje się językiem angielskim.