Biuro wirtualne Gdańsk
Deutschland   Rossija   Polska

Możliwości Wsparcia

Fundusze Unijne | Możliwości Wsparcia | Nasza Oferta | Cennik | Bezpośredni Kontakt | Referencje

Skorzystanie z funduszy unijnych może przynieść polskim przedsiębiorcom i jednostkom samorządu terytorialnego ogromne korzyści. Obecnie istnieją następujące możliwości wsparcia:

  • dla nowo powstałych przedsiębiorstw na doradztwo i inwestycje
  • dla  istniejących przedsiębiorstw na rozwój związany z wprowadzaniem nowych produktów lub usług na rynek, innowacje technologiczne
  • dla przedsiębiorstw na dostosowanie do wymogów ochrony środowiska
  • dla zakładów ochrony zdrowia na modernizację i zakup sprzętu,
  • dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje infrastrukturalne, informatyzację, ochronę środowiska
  • wiele innych