Biuro wirtualne Gdańsk
Deutschland   Rossija   Polska

O pracy tymczasowej

O pracy tymczasowej | Agencja zatrudnienia | Nasze kontrakty | Oferty pracy | Kontakt

Czym jest praca tymczasowa?

Praca tymczasowa to jeden z coraz częściej wybieranych wariantów współpracy na rynku zatrudnienia, która jest regulowana przez Ustawę  z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Wykonywana jest na podstawie umowy o pracę tymczasową lub umowę na czas wykonywania określonej pracy. Ten rodzaj porozumienia jest trójstronny – zawierają je pracownik, agencja zatrudnienia oraz pracodawca użytkownik.

Jak to wygląda w praktyce?

Dla zwykłego pracownika  różnica pomiędzy zawieraniem typowej umowy o pracę z pracodawcą a umowy o pracę tymczasową z agencją zatrudnienia, czyli swojego rodzaju pośrednikiem,  jest nieznaczna. Pracownik podpisuje umowę z agencją zatrudnienia a wykonuje usługi na rzecz trzeciej strony – pracodawcy użytkownika. Co istotne, stroną odpowiedzialną za wszelką administrację związaną z zatrudnianiem pracownika (wypłata wynagrodzenia, urlopy i inne świadczenia) jest agencja zatrudnienia.

Dlaczego warto?

Dzięki swojej elastyczności taka forma współpracy jest wygodna zarówno dla pracodawcy użytkownika jak i dla pracownika. W miarę nawiązywania takiego rodzaju porozumienia, obie strony mogą dostosowywać swoje preferencje do aktualnych potrzeb. Poza tym, umowa o pracę tymczasową może być zawierana zarówno na krótkie jak i długie okresy (w zależności od aktualnego zapotrzebowania) oraz nie pozbawia pracownika podstawowych świadczeń takich jak urlop wypoczynkowy, czy świadczenie chorobowe, czego nie można powiedzieć o często stosowanych w ostatnich czasach tzw. „umowach śmieciowych”.