Biuro wirtualne Gdańsk
Deutschland   Rossija   Polska

Zawarcie Umowy

Centrum Biznesu „Magnus” | Nasza Oferta | Zawarcie Umowy | Zapytanie Cenowe |  Bezpośredni Kontakt | Referencje

SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY Klient zobowiązany jest podpisać umowę osobiście w siedzibie naszej firmy. Umowę najmu podpisuje osoba upoważniona w umowie spółki (przedstawiciel zarządu lub prokurent) lub właściciel działalności gospodarczej.

WYMAGANE DOKUMENTY

l.p.

NOWA FIRMA

FIRMA ISTNIEJĄCA

1

Spółka (w organizacji)

Spółka

 • Akt założycielski Spółki,
 • Dowód osobisty osoby upoważnionej do zawarcia umowy najmu.
 • Aktualny odpis KRS,
 • Dowód osobisty osoby upoważnionej do zawarcia umowy najmu,
 • Numer Identyfikacji Podatkowej,
 • Numer REGON.

2

Działalność Gospodarcza

Działalność Gospodarcza

 • Dowód osobisty osoby fizycznej, która będzie zakładała działalność gospodarczą,
 • Numer Identyfikacji Podatkowej.
 • Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • Dowód osobisty osoby upoważnionej do zawarcia umowy najmu,
 • Numer Identyfikacji Podatkowej,
 • Numer REGON.

 

 

CENA za naszą usługę jest zryczałtowana, niezależnie od ilości i rodzaju odbieranej korespondencji. Z uwagi na różne potrzeby naszych kontrahentów wysokość opłaty jest dopasowywana indywidualnie do każdego klienta.

PŁATNOŚCI Przy zawieraniu umowy pobieramy kaucję w wysokości dwumiesięcznej opłaty ryczałtowej rozliczanej na koniec obowiązującej umowy.  Płatność za usługę wirtualnego biura dokonywana jest raz w miesiącu, na podstawie faktury VAT. Dopuszczamy także możliwość płatności raz na kwartał, półrocze lub cały rok z góry.

CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY  Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

Więcej w zakładce Nasza oferta