Biuro wirtualne Gdańsk
Deutschland   Rossija   Polska

Szkolenia

Szkolenia zbrojarskie i językowe

Od 2006 roku nasza firma organizuje szkolenia z zakresu prac zbrojarskich. Szkolenia organizowane są przy współpracy z naszym klientem biznesowym firmą Łączpol i EPRT. Celem kursu jest przygotowanie uczestników  do wykonywania  prac zbrojarskich na budowach i warsztatach przygotowania zbrojenia. Wymagania jakie stawiane są uczestnikom szkolenia to dobry stan zdrowia, uregulowana służba wojskowa, chęć do nauki i podnoszenia kwalifikacji.

Po jego ukończeniu i pozytywnym zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego uczestnicy kursu mają możliwość pracy w firmach branży budowlanej na warsztatach i budowach zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej. Kursy organizowane są we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku jak i  na podstawie umów z powiatowymi urzędami pracy. Do tej pory współpracowaliśmy z powiatowymi urzędami m.in. z Gdańska, Nowego Dworu Gdańskiego, Kętrzyna, Szczytna, Bartoszyc, Pisza oraz Giżycka.

Organizujemy także szkolenia językowe dostosowane do potrzeb danej firmy. Jak dotąd prowadziliśmy m.in. szkolenie z zakresu języka niemieckiego dla pracowników budowlanych wyższego i niższego szczebla.