Biuro wirtualne Gdańsk
Deutschland   Rossija   Polska

Program konferencji

9.30 10.00 Rejestracja uczestników.
10.00 10.10 Uroczyste otwarcie konferencji.
10.10 10.25 dr Irena Herbst Wiceprezes BGK
Ustawa o PPP jako impuls do rozwoju PPP w Polsce
10.25 10.40 Teresa Kamińska, Doradca Parlamentu Europejskiego
Zalecenia Komisji Europejskiej dla budowania Partnerstw Publiczno – Prywatnych.
10.40 11.40 dr hab. Michał Kulesza
Główne zasady i możliwości zastosowania PPP w Polsce.
11.40 12.40 Ireneusz Pawłowski radca prawny, Wojciech Kamiński adwokat
Aspekty prawne PPP – przygotowanie, wybór Partnerów, procedury przetargowe.
12.40 13.00 Przerwa na poczęstunek.
13.00 14.00 Przedstawiciel Ministerstwa Finansów
Przygotowanie PPP – jakie analizy powinny poprzedzać zawiązanie partnerstwa. Finansowanie PPP.
14.00 16.00 Prezentacja Organizatora i Partnerów Honorowych Konferencji w tym:
Magnus Consultants – partner samorządów w pozyskiwaniu wsparcia finansowego inwestycji,
Telekomunikacja Polska S.A. – partner samorządów w rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
Metalcoop GmbH – partner w pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych dla rozwoju infrastruktury w Polsce,
W W T Ltd. – partner samorządów w budowie i modernizacji infrastruktury komunalnej,
Łączpol Sp z o. o. – partner samorządów w budowie i modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej.
16.00 16.30 Pytania, dyskusja z uczestnikami konferencji.
16.30 Zakończenie Konferencji.